Los socialistas alertan de la sobrecarga de trabajo que puede sufrir el personal de Servicios Sociales

marialopezEl Grupo Municipal Socialista se interesó en la comisión de bienestar de este jueves, día 4 de septiembre, a través de la concejala María López, por las resoluciones de las ayudas a la escolarización y de las becas de comedor para el próximo curso, que está próximo a comenzar. De este modo, hicieron saber de la “inquedanza de moitos pais e nais, sobre a necesidade de que os menores conten co necesario para comezar o curso en condicións de igualdade co resto dos seus compañeiros e compañeiras”, temiendo por ello situaciones dolorosas y de desigualdad en padres y madres, así como para los alumnos. De esta forma, recalcaron que urgen las mismas dado que “nalgunhas escolas o material escolar tense que depositar o 8 de setembro, aínda que o curso comece dous días despois”.

Con ello, el Grupo Socialista ha reclamado un “reforzo da área de benestar social do Concello”, alertando con ello una “sobrecarga de traballo que está a soportar o persoal dos servizos sociais, mentres o goberno local elimina programas específicos e non substitúe as baixas que se están a suceder, e que se poden producir”.

Rechazan, por tanto, “as declaracións triunfalistas da concelleira de benestar que tentan terxiversar a realidade, nas que esta cualifica o convenio asinado entre o Concello e o SERGAS para a formación de especialistas de enfermería familiar e comunitaria, como “reforzo” para a área de benestar social”. Con respecto a esto, los socialistas manifestaron que “o convenio con enfermería, non é un reforzo da área de benestar social, senón todo o contrario, xa que supón un traballo engadido á sobrecarga que están a sufrir, atendendo á formación durante mes e medio de distintas persoas cada vez. Así, non é nin pode ser unha relación laboral nin contractual, tal e como aparece recollido no devandito convenio, polo que pedimos que a concelleira rectifique as súas declaracións, que pretenden esconder a realidade de sobrecarga, e reforce a área co persoal necesario”.

Con todo ello, María López pidió “que no se intente enganar á cidadanía, e esixe respecto tanto para esta, como para os traballadores e traballadoras da área de benestar que fan un gran esforzo con gran implicación e motivación para realizar as súas funcións, ás que se ven a sumar a de formar a futuros profesionais sanitarios”. Asimismo, desde el grupo socialista alertaron de que “as baixas non se están a cubrir, motivos que conducen ao colapso dos servizos sociais, e que a pesar do que traballa o persoal e que estase a detectar pola cidadanía non dan feito”.

CONVENIO SECRETARIADO GITANO

En otro orden de cosas, los socialistas han propuesto la firma de un convenio con el Secretariado Gitano para atender y abordar las demandas y necesidades específicas de este colectivo. Señalaron que el Concello de Narón, actualmente gobernado por el Partido Socialista, lleva años funcionando satisfactoriamente y trabajando tanto en las escuelas como en los barrios, “acadando melloras notables na convivencia”.

Lea también

Afundación reanuda en Ferrol su proyecto intergeneracional «Fálame da emigración»

Afundación, la Obra Social de ABANCA, reanuda en Ferrol una nueva edición de su programa …