O Goberno de Narón sae ó paso das declaracións do BNG sobre o SAF

O goberno local de Narón, respecto ás declaracións realizadas dende o BNG sobre o despedimento dunha traballadora na empresa que presta o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) na cidade, emitió un comunicado no que sinala que «quere manifestar que

– O despido da traballadora non era ilegal por ser unha representante sindical, como manifesta o BNG, xa que tivo lugar no mes de outubro do pasado ano e a traballadora resultou elixida representante sindical dous meses despois, en decembro.

– No caso de que fose ilegal por ese motivo sería declarado nulo e está declarado, por sentenza, como improcedente.

– Esa sentenza está recurrida tanto pola empresa como pola traballadora e está pendente da resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non sendo unha administración local nin os integrantes da súa corporación os que deban pronunciarse ao respecto.

– En canto á precarización das condicións de traballo, recordarlle ao BNG que son as empresas e os sindicatos, neste caso tamén a CIG, os que tal e como recolle o Ministerio de Traballo, se encargan das negociacións colectivas coas empresas de diferentes sectores».

Lea también

O BNG de Narón está totalmente en contra do canon de Sogama

O BNG de Narón presenta unha moción no pleno «para instar á Xunta de Galiza …