O Concello de Narón informa das novidades no pago de tributos delegados na Deputación

O pago de tributos delegados na Deputación Provincial da Coruña experimentará unha serie de novidades que afectan ó Imposto de Bens Inmobles, o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, o Imposto de Actividades Económicas e a Taxa de entrada de vehículos a través da vía pública.

Coa finalidade de facilitar ós contribuíntes o cumprimento das súas obrigas tributarias modifícase o procedemento do plan especial individualizado de pago dos recibos, que permite realízalo en tres ou dez meses o día 5 ou o inmediato hábil posterior dos meses de abril, xullo e outubro (no caso de pagar en tres mensualidades) ou de xaneiro a outubro (en dez mensualidades).

Dende a Deputación da Coruña indican que para acollerse á medida é preciso presentar una solicitude no modelo normalizado que se pode descargar da web da citada administración: www.dacoruna.gal e podendo realizala a través da OVT.

Tamén haberá que facilitar unha domiciliación bancaria, non ter débedas pendentes de pago en período executivo e facilitar un número de teléfono de contacto e unha dirección de correo electrónico.

Co fin de que a medida teña efectos nun exercizo a solicitude debe estar aprobada antes do 1 de xaneiro do mesmo, se ben no caso de entrar con posterioridade terá efectos para o exercicio seguinte, tal e como se especifica dende a administración provincial.

Para obter máis información pódese consultar a web da Deputación da Coruña, chamar ó número de teléfono de atención ó contribuínte: 900 132 204; enviar un fax ó citado departamento: 981 080 090 ou escribir un mail á dirección: atencion.tributaria@dacoruna.gal

Lea también

Investigan a un repartidor por no tener carnet de conducir y dar positivo en cocaína en Narón

La Guardia Civil de A Coruña investiga a un repartidor de paqueterías tras conducir sin …