O BNG de Ferrol e Narón presentan mocións sobre o Parque Comarcal de Bombeiros

O Bloque Nacionalista galego de Ferrol  e Narón presentaron unha moción que será debatida nos plenos ordinarios de fin de mes, na que esixen da Xunta e, Deputación pasos concretos na comarcalización do servizo de bombeiros.

O BNG de Ferrol

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, destacou que a comarcalización do servizo de bombeiros é fundamental para o Concello de Ferrol e os do resto da comarca, aseguraría e melloraría o servizo ademais de garantir o mantemento dos postos de traballo no parque local.

Neste senso o BNG critica que o Concello de Ferrol non contemple nos seus orzamentos para o 2013 cantidade algunha para o mantemento dos 10 postosde bombeiros asociados ao convenio co concello de Narón, ademais de censurar que nen o Concello de Ferrol, nen a Xunta, nen a Deputación até o momento deran sinais de querer asumir a comarcalización do servizo de bombeiros en Ferrolterra.

Asi mesmo, o BNG na súa proposta lembra que con data 29 de Agosto de 2005, asinábase un “protocolo de intencións”entre o Conselleiro da Presidencia da Xunta, o Presidente da Deputación de A Coruña e os concellos de Ferrol, Narón, Fene, Valdoviño, Neda, Ares, Moeche e Cedeira dirixido, segundo reza no seu encabezamento, á comarcalización do parque municipal de bombeiros de Ferrol.

Este protocolo – que viña precedido doutras iniciativas semellantes – tentaba fixar as liñas de actuación no camiño de converter o Parque Municipal de Bombeiros de Ferrol nun servizo de carácter comarcal para o conxunto dos concellos limítrofes; resolvendo a situación de inseguridade na que se atopaban ata o momento. Para iso, definíanse tres liñas de acción: Construción das intalacións dun novo parque de bombeiros, a dotación de novos veículos e equipamento para o parque de Ferrol e a mpliación do cadro de persoal do parque de Ferrol.

A outra moción vai asinada por Pablo Villamar, a presentar no pleno do concello de Narón

A moción

O BNG na súa moción presenta tres propostas para a súa aprobación que son as que seguen:

1.-Reclamar da Xunta de Galiza e da Deputación de A Coruña o desenvolvimento prático do protocolo asinado o 29 de Agosto de 2005 para a comarcalización do parque municipal de bombeiros de Ferrol.

2.-Demandar que nos orzamentos das dúas institucións para o vindeiro 2013 se concreten as cantidades necesarias para facer fronte aos compromisos económicos que se definen no devandito protocolo.

3.-Demandar con urxencia a constitución e reunión dunha Comisión de Seguimento – definida xa no protocolo –dirixida a supervisar a definir o cronograma de actuacións e supervisar a axeitada execución das mesmas.

 

Lea también

Nuestras gentes-María del Carmen Barrera, beata Josefa María, asesinada en Madrid en 1936

María del Carmen Barrera e Izaguirre, Beata Josefa María nació en Ferrol el 23 de mayo de 1881. …