«O noso proxecto é unha alternativa de futuro» (Ivan Rivas-BNG)

(Texto y gráficas de Niko Sánchez).-Quedamos con Ivan Rivas, número un na candidatura do BNG ás municipais. Un home bregado na loita municipal e que novamente volve presentarse tratando de lograr “unha boa situación” tras a votación cidadá deste domingo.

A entrevista realizámola na sede de campaña, na rúa Dores, 66, lugar onde este domingo xunto cos seus compañeiros de candidatura estará pendente do que digan as urnas. E sen máis..á entrevista.

N S.-Fillo dunha concelleira poderíase decir de vostede que é un político de cuna. Canto de “culpa” ten a sua nai de que vostede tomase o seu relevo poítico ?

I R.-«A vida va-la construindo en base as ensinanzas de xente , unhas veces dende una formación máis ou menos regladas e outras dende unha perspectiva máis emocional.
Si algo considero é  que todos somos políticos, con máis o menos presenza pública pero todos temos comportamentos políticos e as decisions que se toman tamen teñen unha orientación dese tipo».

N S.-Arquitecto de formación, ténico superior de Urbanismo e master en rehabilitación . Ten vostede en Ferrol o panorama perfecto para facer un “doutoramento”.

I R.«Ainda que Ferrol e a cidade galega que máis vivenda  rehabilita parece que queda moito por facer.
A día de hoxe a arquitectura e a ordenación do territorio e un campo no cal temos que empezar a empregar unha meodoloxía mais áxil onde a participación de veniños e veciñas sexa máis directa .
A realidad de Ferrol é que é unha cidade extraordinaria cun patrimonio construido anónimo moi singular que cumpre recuperar. Ferrol ten una potencialidad e recursos inmensos .
Tamén debemos apostar pola mobilidade. A xente cada vez ten máis problemas de mobilidade, e temos a obriga de garantila, dotando á cidade de infrastructuras ferrroviarias e coa creación dun transporte publico municipal de calidade».

N S.-Ferrol conta con xoias arquitectónicas en estado de ruina e desuso. Pensa vostede que falta concienciación de manter e recuperar este patrimonio ?

I R.A xente esta concienciada , o que necesita son solucións qué deben ser abordadas dende o ámbito político.
Non e unha cuestión estética , a realidade é que as vivendas non responden ás demandas actuais. Temos que traballar en adecuar esas vivendas ás necesidades actuales y dotalas das condicións de habitibilidade necesarias» .

N S.-¿Canto ten que ver a escasez de comercio local cos altos prezos do aluguer de baixos comerciais no centro ?

I R.-«Dende logo que si. O feito de que haxa uns prezos elevados é un problema para o que nós temos propostas para resolvelo . Dende o BNG propoñemos a creación dunha bolsa de baixos valeiros no que concello actue como xestor , regulando un rango razonabel de prezos para o aluguer».

N S.-Ferrol semella ser unha cidade que mira máis para o pasado que para o futuro, ten que ver con las políticas desenvolvidas nos últimos anos o máis co carácter escéptico do ferrolán?

I R.-«O ferrolán ten pouco de escéptico, pero necesita romper co pasado.Un pasado que é froito das políticas feitas ata agora. Tres dos candidatos que se presentan a estas eleccións tiveron a súa oportunidade de facer algo diferente e non o fixeron. O que necesita Ferrol é fixar un obxetivo que lle faga mirar cara ó futuro».

N S.-¿Conta a sua candidatura con posibilidades reáis de alcanzar a alcaldía nestas eleccions ?

I R.-«Presentámonos para iso , para liderar un proxecto político e facelo sobre a base da confianza dos seus veciño e veciñas».

N S.-De repetirse o resultado electoral de fai catro anos, exixiría vostede entrar no goberno para volver a apoiar a investidura de Angel Mato ?

I R.-«No pasado tomamos a decisión de darlle a oportunidade ao candidado socialista porque pensabamos que a xestión que había deixado o PP non fora moi beneficiosa.
Dende logo a xestión do goberno non foi a mellor das posibles. Pero ainda que no pasado algunhas das nosas propostas no se consideraron aceptables , a dia de hoxe se están valorando. A politica ten que basearse na negociacion e nos acordos, actuar doutro xeito é irresponsable e anacrónico.
Veremos o que acontece o día 28″.

N S.-Oito anos de goberno de esquerdas e servizos básicos como augas , lixo , xardíns , bombeiros, seguen a ter os mesmos problemas. É un problema de burocracia ou de incapacidade política ?

I R.-«Dende que se aprobou a lei de estabilidade orzamentaria desapareceron 41 postos de trabalo no concello de Ferrol .Esta política a iniciou o Partido Popular con maioría absoluta e se lle foi dando continuidade ata hoxe . A consecuencia de esto é que cada vez os servizos son peores eas condicións son
máis precarias».

N S.-O BNG foi o único partido que se opuxo á firma do convenio con Defensa. ¿Que solución propón vostede para o Sánchez Aguilera ?

I R.Parece sorprendente que co patrimonio e cantidade de vivendas vacías que temos en Ferrol , se nos propoña a creación no Sánchez Aguilera dun gran centro comercial con 460 vivendas. Temos xa parcelas urbanizadas no Bertón e Canido preparadas para empezar a construir vivendas si esto é o
que se quere facer, nos dende logo apostamos pola rehabilitación das vivendas e aproveitar ese espazo para a creación dun gran parque urbano. Ferrol necesita espazos agradables con vexetación e de calidade urbán».

N S.-Qué aporta a súa candidatura que non aporten o resto ?

I R.-«O noso proxecto é unha alternativa de futuro que dende unha visión vangardista fará qué Ferrol poida marcarse un obxetivo que lle permita romper coa desidia do pasado».

Lea también

Ángel Mato: “Se ha perdido el sentido de la democracia en el Concello”

Este lunes se cumplía un año de la toma de posesión de José Manuel Rey …